BOVA  personeelsvereniging

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

In ons huishoudelijk reglement zijn de volgende items vastgelegd:

1.    Vaststelling
2.    Activiteiten
2.1 Deelname aan een Activiteit
2.2 Beperking op het aantal deelnemers van een activiteit 
2.3 Terugtrekking van deelname aan een activiteit 
2.4 Gedragsregels 
2.5 Publicaties 
3.    Sportactiviteiten
3.1 Vergoeding 
3.2 Gediplomeerd toezicht 
3.3 Deelnemers 
4.   Sociale hygiëne, in het bijzonder met betrekking tot ’t Hoekske 
4.1 Begripsbepalingen 
4.2 Wettelijke bepalingen
4.3 Aanwezigheid 
4.4 Huis- en gedragsregels 
4.5 Openingstijden en schenktijden 
4.6 Kwalificatienormen voor leidinggevenden 
4.7 Kwalificatienormen voor barvrijwilligers 
4.8  Voorlichting 
4.9  Huis- en gedragsregels 't Hoekske (openbaar) 
5.    Social Media 
6.    Aansprakelijkheid van beeldmateriaal 
7.    Bijkomende regelingen 
8.    Slotbepaling 

Klik hier voor het downloaden van het huishoudelijk reglement. (In PDF-formaat)