BOVA  personeelsvereniging

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING

De vereniging heeft zijn statuten notarieel laten vastleggen en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Vanuit deze statuten is de vereniging verplicht jaarlijks minstens 1 Algemene Ledenvergadering uit te schrijven.

De vergadering heeft als doel dat het bestuur aan de aanwezige leden het beheer van de vereniging verantwoordt. Dit zowel organisatorisch als mede ook financieel.
De aanwezige leden dienen in deze vergadering de financiële stukken te beoordelen welke vooraf zijn gecontroleerd door een, tijdens de vorige ALV gekozen, kascommissie.
Het lijkt wanneer je het zo leest/hoort allemaal saaie stof maar in de praktijk blijkt toch dat dit vaak gezellige bijeenkomsten zijn van leden en het bestuur.
Vragen, opmerkingen, ideetjes, etc. kunnen allemaal ter sprake of naar voren worden gebracht.

Vaak wordt er gedacht:  "De vereniging loopt toch goed ? Dan hoef ik niet te komen naar de ALV."    
Dat is misschien wel zo maar de statuten schrijven het nu eenmaal voor en  .. . . . . . . . .
het hoeft allemaal niet zo'n lange vergadering te zijn/worden.
Bovendien wordt deze vergadering altijd afgesloten met een drankje aan de bar.
We proosten dan op een succesvol afgesloten jaargang en gaan vol goede moed een nieuwe in.