BOVA  personeelsvereniging

 

INSCHRIJVEN

Onder deze menu-optie treft u de mogelijkheid aan om in te schrijven voor een aanstaande activiteit.
Zodra de inschrijfperiode open is, zal de bijhorende menu-optie zichtbaar zijn.
Na het verstrijken van de uiterste inschrijfdatum wordt de betreffende menu-optie weer verwijderd.


RESTITUTIE:


Wanneer u bij inschrijving voor deelname aan een activiteit inschrijfgeld hebt overgemaakt en vooraf toch weer afmeldt, hanteert de BOVA de volgende voorwaarden:
1. Een afmelding dient altijd per email aan de BOVA te worden doorgegeven.
    Dit kan alleen via het emailadres:  secretaris@bova-breda.nl
    Zonder deze afmelding is er geen restitutie mogelijk.

2. Wanneer u zich afmeldt voor de uiterste inschrijfdatum ontvangt u het inschrijfgeld volledig terug.

3. Indien u zich afmeld na de uiterste inschrijfdatum zal, afhankelijk van de soort activiteit en de daaraan 
    verbonden financiële verplichtingen, het bestuur een eventuele terugbetaling intern bespreken. 
    U krijgt het besluit (met toelichting) altijd bevestigd per email.