BOVA  personeelsvereniging

 

PRIVACY-VERKLARING

Doel van de opslag van gegevens:

De persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van de financiële administratie, ledenadministratie en organisatie van activiteiten voor de leden, zoals het versturen van uitnodigingen en interne enquêtes.

Opgeslagen worden:
Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer (vast / mobiel), e-mailadres, geboortedatum en datum in dienst treden. (voor zover bekend) 

Inzage:
Uitsluitend voor het dagelijks bestuur van de BOVA.
E-mailadres en functie van bestuursleden zijn in te zien bij de Kamer van Koophandel te Breda.

Bewaartermijn:
Gegevens worden gebruikt om contact te kunnen leggen met de leden.
Persoonsgegevens t.b.v. de ledenadministratie worden niet langer dan strikt nodig is bewaard, maximaal 1 jaar na beëindiging van het lidmaatschap. Alle financiële gegevens worden na 7 jaar vernietigd.
Zij dienen uitsluitend ter controle van de boekhouding.

Bewaarplaats:
De data wordt bewaard op een PC/laptop bij de secretaris die is beveiligd met een inlog/wachtwoord en voorzien van een virusscanner en firewall. De financiële gegevens staan op een PC/laptop met inlog/wachtwoord, virusscanner en firewall bij de penningmeester.

Recht op inzage en verwijdering:
Leden hebben te allen tijde inzage in hun eigen gegevens. Het verzoek tot verwijderen van eigen gegevens of het beperken van de inzage kan schriftelijk of per email  worden gedaan bij de secretaris.
Het verwijderen of beperken van inzage kan mogelijk gevolgen hebben voor de communicatie tussen vereniging en lid.
De gegevens worden in geen enkel geval verstrekt aan anderen zonder toestemming van het betrokken lid.

Klachten:
Klachten omtrent privacy gerelateerde zaken kunnen schriftelijk worden ingediend bij het bestuur. Klachten zullen daarna door het bestuur worden besproken.
De BOVA neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Beeldmateriaal:
Beeldmateriaal waarop leden herkenbaar in beeld zijn mogen niet worden gedeeld op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van het lid. Dit is aan te geven op alle inschrijfformulieren van de georganiseerde activiteiten. (als verplichte optie !)

Wijzigingen:
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.